در جریان سفر مدیر کل و ذیحساب بهزیستی استان کرمان به منطقه زلزله زده کوهبنان جلسه ای با رئیس و کارکنان بهزیستی شهرستان کوهبنان در محل اداره بهزیستی این شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی با بیان اینکه مداخلات بهنگام در زمان وقوع حوادث منجر به کاهش آسیب ها می شود عنوان کرد : در چنین مواقعی  اقدامات دولت و همت خود مردم گره گشای بسیاری از مشکلات می شود .

عباس صادق زاده با اشاره به مداخلات مددکاری و روانشناسی بهزیستی استان گفت : مددجویان و افراد آسیب دیده در حوادثی همچون زلزله باید خود پیشقدم شوند و از تسهیلات و حمایت های دولت نیز استفاده نمایند .