چهارمین کارگروه فرهنگی – اجتماعی استان با محوریت موضوعات اجتماعی بهزیستی استان کرمان با حضور مدیر کل و معاون امور اجتماعی بهزیستی کرمان ، مدیر کل امور اجتماعی – فرهنگی استانداری ، معاونت اجتماعی و معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی در محل شیرخوارگاه مادر برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان با اشاره به حمایت بهزیستی از فرزند خواندگی گفت : باید از طریق آگاه سازی افراد جامعه و همچنین تسهیل مسیر فرزند خواندگی سعی نماییم فرزندان در کانون خانواده ها رشد نمایند .

عباس صادق زاده حمایت از فرزندان اعم از نگهداری و واگذاری به فرزندی را نیازمند مشارکت همه سازمان ها ی اجرایی استان دانست و بیان کرد : قانون حمایت از کودکان بی سرپرست در قالب تعامل نزدیک سازمان های متولی قابل اجرا  می باشد .

وی با بیان اینکه استان کرمان بیشترین مراکز نگهداری کودکان فاقد سرپرست و بی سرپرست را دارد عنوان کرد : با همت خیرین و سازمان های اجرایی ، شرایط مطلوبی را برای نگهداری فرزندان در استان کرمان فراهم شده است .

مدیر کل بهزیستی در شورای اجتماعی استان خاطر نشان کرد : بهبود و سرعت بخشی به فرایند فرزند خواندگی و واگذاری فرزندان به خانواده ها با مشارکت و همکاری همه سازمان ها به ویژه دادگستری امکان پذیر می باشد .

زهرا موسی پور معاون امور اجتماعی – فرهنگی استانداری خواستار برگزاری جلسه ای تخصصی با حضور دادگستری جهت بررسی مبادی غیر قانونی فرزند خواندگی شد و اظهار داشت : برای حل موضوع فرزند خواندگی با توجه به خیرین استان نیازمند همکاری صدا و سیما در راستای اطلاع رسانی بیشتر هستیم .

محمود منصوری معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی هزینه  نگهداری هر فرزند شیرخوارگاه توسط بهزیستی  را 5 میلیون اعلام کرد و گفت :جهت جلوگیری از تولد فرزندان غیر مجهول باید راهکارهای علمی و تخصصی ارائه نماییم .