دومین شورای اداری بهزیستی استان کرمان در سال 1397 با حضور مدیر کل و اعضاء شورای اداری بهزیستی استان کرمان در محل ستاد بهزیستی کرمان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان با تشریح آسیب های اجتماعی گفت : تعامل و همکاری سازمان ها ، ادارات و مسئولین در راستای شناسایی آسیب ها و تلاش برای مقابله با آنان بسیار مهم می باشد .

صادق زاده با بیان اینکه اصلی ترین حجمه مسائل اجتماعی بردوش متولیان مسائل اجتماعی به ویژه بهزیستی می باشد عنوان کرد : امروزه با توجه به مسائل اجتماعی متعدد در جامعه ، باید با رویکرد و ساختاری جدید حوزه مسائل اجتماعی را مدیریت کرد .

وی پیشگیری از آسیب های اجتماعی را یکی از اهداف مهم بهزیستی دانست و اظهار داشت : باید با نگاه علمی و تخصصی به موضوعات اجتماعی و سلامت روان افراد جامعه برای آگاهی افراد جامعه تلاش کنیم .

مدیر کل بهزیستی کرمان شرایط اقتصادی خانواده ها را زمینه ساز آسیب های اجتماعی دانست و افزود : برای پیشگیری از ناهنجاری های اجتماعی باید نسبت به ورود افراد جامعه برای حل مسائل مربوط به خود و جامعه تلاش شود .