با حضور مسئولین ارشد استان و با مشارکت بهزیستی شهرداری ، سازمان پارک ها و فضای سبز و حمایت فروشگاه رفاه با شرکت بیش از 2000 کودک کرمانی همایش بزرگ باغبان کوچولو ( همیار سبز ) در روز درختکاری و در محل جنگل قائم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزستی کرمان با بیان اینکه صیانت از محیط زیست امروزه بسیار حائز اهمیت می باشد عنوان کرد : با شرکت دادن کودکان در چنین برنامه هایی فرهنگ احترام به طبیعت را برای آنان  نهادینه نماییم .

عباس صادق زاده با تاکید بر آموزش حفظ محیط زیست به عنوان منابع ارزشمند به فرزندان گفت :  آموزش های زیست محیطی به کودکان در سنین پایین می تواند در انتقال مفاهیم حفاظت از محیط زیست به همسالان خود و خانواده موثر باشد .

در ادامه این جلسه مدیران به همراه کودکان نسبت به کاشت نهال در محدوده مشخص شده اقدام نمودند .