دوره آموزشی مداخلات روانی – اجتماعی در بلایای طبیعی به همت حوزه معاونت امور توسعه و پیشگیری بهزیستی استان کرمان و با همکاری مرکزمشاوره و خدمات روانشناختی عمومی روشنا با حضور کارشناسان مراکز دولتی و غیردولتی برگزار شد

دوره آموزشی مداخلات روانی – اجتماعی در بلایای طبیعی به همت حوزه معاونت امور توسعه و پیشگیری بهزیستی استان کرمان و با همکاری مرکزمشاوره و خدمات روانشناختی عمومی روشنا با حضور کارشناسان مراکز دولتی و غیردولتی برگزار شد

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در مراسم اختتامیه این دوره آموزشی عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان در سخنانی گفت : در استانی که شرایط بحرانی زیاد تجربه شده است باید بتوان بصورت علمی شرایط پیش آمده را مدیریت نمود  

عباس صادق زاده در بخش دیگری از سخنان خود گفت : تجربه زلزله بم ثابت کرد، آثار تخریب روانی – اجتماعی بیش از درهم ریختن ساختارهای فیزیکی – عمرانی پیامدهای مخربی داشته است و برخلاف قابل جبران بودن تخریبات فیزیکی ناشی از بلایای طبیعی ، تخریبات روانی – اجتماعی به سادگی قابل جبران نیست

ایشان در ادامه شرایط بحرانی را ویژه بلایای طیبعی ندانست و گفت : در شرایط فعلی و با توجه به تغییرات اجتماعی ناشی از نوسانات اقتصادی ، دگرگونی کارکردهای فرهنگی – اجتماعی ، برای پیشگیری از بروز و شیوع آسیبهای اجتماعی به شدت نیازمند مداخلات روانی – اجتماعی می باشیم که متاسفانه در برنامه ریزی های کلان و منطقه ای از انجام این مداخلات غافل شده ایم

مدیرکل بهزیستی استان کرمان ایجاد روحیه نشاط و شادابی را یکی از روشهای مداخلات روانی – اجتماعی در شرایط فعلی جامعه ذکر کرد و گفت : باید این روش ها به صورت علمی و حرفه ای مدیریت شود تا همه افراد جامعه  از این مداخلات استفاده نمایند و آسیبهای اجتماعی ناشی از شرایط نامناسب روانی – اجتماعی کاهش یابد و کنترل شود

عباس صادق زاده درخاتمه ثبت و ضبط تجارب حاصل از ورود و مداخله در شرایط بحرانی را ضروری دانست و گفت : ثبت درس آموخته ها و تجارب حاصل می تواند به برنامه های مداخله ای مناسب تر منجر شود

لازم به ذکر است دکترعلی بهرام نژاد مدرس دوره آموزشی مداخلات روانی – اجتماعی در سخنانی گفت : علم حمایتهای روانی – اجتماعی در ردیف علوم نوپا و جدید می باشد که در رشته های دانشگاهی از جمله مدیریت بحران مورد کم توجهی قرار گرفته است