همایش انجمن آلزایمر استان کرمان با حضور مدیر کل بهزیستی کرمان ، مدیر کل امور اجتماعی –فرهنگی استانداری ،معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ، روسای کانون های بازنشستگی و رئیس انجمن آلزایمر در محل سالن معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان با اشاره به افزایش جمعیت سالمندی در کشور گفت : با بستر سازی ، هم اندیشی ،و مشارکت سازمان های دولتی و غیر دولتی باید خدمات درمانی و حمایتی به سمت ایجاد روحیه نشاط ، شادابی و پیشگیری از آلزایمر در سالمندان سوق داده شود .

عباس صادق زاده با تاکید بر حمایت از نهادهای مردم نهاد عنوان کرد : نقش سازمان های مردم نهاد و غیر دولتی در ارتقاء سطح سلامت اجتماعی در جامعه و بهبود شرایط زندگی سالمندان و پیشگیری از آلزایمر بسیار مهم و موثر می باشد .