به همت دفتر شبه خانواده بهزیستی استان کرمان جلسه هم اندیشی کارشناسان شبه خانواده و مددکاران اجتماعی برکزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان :عباس صادق زاده مددکاران را افراد تاثیر گذار در جامعه دانست و گفت : با توجه به اینکه مددکاران با خانواده های آسیب دیده و مشکلات و مسائل اجتماعی در ارتباط می باشند باید در قبال وظایفی که بر عهده دارند دقت و تلاش کافی داشته باشند.

وی با تخصصی خواندن خدمات مددکاران اجتماعی افزود : خدماتی که مددکاران اجتماعی به گروههای مختلف جامعه از قبیل کودکان شبه خانواده ، زنان و گروههای آسیب دیده ارائه می دهند این خدمات باید به بهبود کیفیت سطح زندگی این افراد و همچنین به استقلال افراد در جامعه ختم شود.

مدیر کل بهزیستی اظهار داشت : ما برای حرکت به جلو و برطرف کردن مسائل و مشکلات خانواده ها و همچنین مشکلاتی که نسل جوان با آن روبرو است ، به برنامه های علمی و تخصصی در مددکاری نیاز داریم.

ایشان مددکاری را یک مسئولیت سنگین و خطیر دانست و گفت:فرزندان شبه خانواده ای که به هر دلیل از ساختار بهزیستی خارج می شوند نباید به مسائل و مشکلات اجتماعی دچار شود و باید بتوانند در جامعه  به صورت مستقل یک زندگی آبرومند داشته باشند که این مهم در حیطه وظایف ومسولیت های مددکاران اجتماعی است.

عباس صادق زاده با ابراز امیدواری از به استقلال رسیدن فرزندان مراکز تحت حمایت بهزیستی گفت :برای انجام هر اقدامی که منجر به آگاه سازی و کسب تجربه بیشتر در مددکاران شود بهزیستی آماده همکاری است .