مدیر کل بهزیستی استان کرمان درجریان سفر به شهرستان جیرفت با سازمان های مردم نهاد و مراکز غیر دولتی تحت نظارت بهزیستی شهرستان های جیرفت و عنبرآباد دیدار و گفت و گو کرد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان با اشاره به نقش مهم سازمان های مردم نهاد در حوزه مسائل اجتماعی گفت : در شرایط موجود اجتماعی و اقتصادی جامعه همکاری و تعامل مراکز غیر دولتی با بهزیستی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی قابل تقدیر است .

صادق زاده با تاکید بر سماجت برای  تغییر فرهنگ های غلط با هدف گسترش ابعاد مثبت حوزه های مختلف اجتماعی اظهار داشت : ما از جوامعی هستیم که با اعتقادات قوی پا به عرصه های مختلف می گذاریم که در نهایت باید برای بهبود شرایط و پیشرفت جامعه تلاش کنیم .

وی با بیان اینکه سازمان های مردم نهاد بازوی توانمند دولت محسوب می شوند خاطر نشان کرد :باید با استفاده از توان و ظرفیت این مراکز در راستای کاهش آسیب های اجتماعی و توانمندسازی گروه های هدف استفاده نماییم .