به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان درجلسه کمیته پشتیبانی و حمایتی  کنگره بزرگداشت سرداران شهید استان کرمان گفت:  باید برای زنده نگه داشتن یاد شهیدان از سیره و روش ایشان که همان توجه به مشکلات مردم و همچنین تلاش برای رفع گرفتاری ها و کاهش درد و رنج افراد جامعه می باشد استفاده کرد  .

صادق زاده  اظهار داشت می توانیم  با همکاری بنیاد شهید به نام هر شهید شاخص استان، یکی از طرح های اجتماعی با رویکرد پیشگیرانه در راستای کاهش آسیب های اجتماعی  را اجرایی نماییم .

وی با اشاره به شهید بزرگوار و شاخص استان کرمان ،شهید مغفوری اظهار داشت : می شود طرح پیشگیری از اعتیاد را بنام شهید مغفوری در نوجوانان و زنان را با مشارکت سازمان های متولی شروع و بنام شهیدی دیگر کارزار تبلیغی پیشگیری ازطلاق ، خشونت را دنبال کنیم .

مدیر کل بهزیستی استان کرمان خاطر نشان کرد بهزیستی کرمان به دلیل  داشتن دانش و تجارب در این زمینه آمادگی همکاری لازم را دارد .