جلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری از مصرف  مواد مخدر با حضور مدیرکل بهزیستی استان کرمان ، مدیرکل صدا و سیما و دستگاه های عضو کمیته فرهنگی مبارزه با مواد مخدر در محل صدا و سیما استان کرمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان و دبیر جلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری از مصرف مواد مخدر با بیان اینکه می توان از ظرفیت هنر و برنامه های اجتماع محور در راستای کاهش مصرف مواد مخدر استفاده کرد گفت : آموزش های جوانان و خانواده ها در محله های آسیب پذیر و پرخطر برای تحقق اهداف کمیته فرهنگی و پیشگیری از مصرف مواد مخدر بسیار حائز اهمیت می باشد.

صادق زاده با تاکید بر اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی مبارزه با مواد مخدر از طرف سازمان های متولی مسائل اجتماعی گفت : مراقبت از اقشار سالم جامعه و همچنین آموزش افراد جامعه در زمینه پیشگیری از مصرف مواد مخدر که زمینه ساز بسیاری از آسیب های اجتماعی می باشد نیازمند اجرای برنامه های مراقبتی و پیشگیرانه می باشد .

وی اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی را منوط به همدلی و همکاری همه سازمان ها و مسئولین دانست و اظهار داشت : با تغییر نگاه افراد و مسئولین در مورد آسیب های اجتماعی می توان مهمترین معضلات اجتماعی را ساماندهی نمائیم .

علی رمضانی مدیر کل صدا و سیما  استان کرمان با اشاره به قرار گرفتن استان در مسیر ترانزیت مواد مخدر گفت : پلیس استان با توجه به شرایط جغرایایی استان کرمان در حوزه مقابله با مواد مخدر شهدای زیادی را در این راه تقدیم کرده که باید سازمان ها و مسئولین در راستای کاهش پیادمدها تلاش های جدی انجام دهند .

در پایان هریک از اعضاء کمیته به بیان نظرات و پیشنهادات خود و همچنین اقدامات انجام شده توسط ان سازمان در خصوص برنامه های پیشگیری از مصرف موادمخدر پرداختند.