مدیر کل ، معاون و کارشناسان حوزه توانبخشی بهزیستی استان کرمان و مدیر کل حوزه اجتماعی استانداری  با حضور خبرنگاران رسانه ملی از مرکز حرفه آموزی اتیسم امام علی بازدید نمودند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان با بیان اینکه مرکز حرفه آموزی اتیسم امام علی یکی از مجهزترین و پیشرفته ترین مراکز کشور می باشد گفت : این مرکز با آموزش های تخصصی به افراد دارای اختلال اتیسم خدمت بسیار ارزنده ای به این افراد و خانواده دهای آنان می کند .

صادق زاده با اشاره به آموزش های پیشرفته و استاندارد ارائه شده در این مرکز اظهار داشت : در این مرکز از روش های موثری برای کمک به متمرکز شدن حواس این کودکان صورت می گیرد  .

وی همچنین با اشاره به فعالیت های حوزه حرفه آموزی امام علی و ایجاد اشتغال برای افراد فوق به تشریح فعالیت های آنان از جمله تهیه البسه و ملزومات یکبار مصرف برای شرکت های هواپیمایی داخلی و ساخت آنتن های گیرنده تلویزیونی و سایر فعالیت های افراد دارای اختلال اتیسم این مرکز  پرداخت .