ويژه برنامه روز جهاني عصاي سفيد به همت انجمن نابينايان با مشاركت بهزيستي – شهرداري و آموزش و پرورش با حضور مديركل و معاون توانبخشي بهزيستي استان كرمان – مديركل امور اجتماعي استانداري – شهردار و معاون اجتماعي شهرداري – اعضا شوراي شهر و جمعي از افراد كم بينا و نابينا در سالن بسطامي پارك مادر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان در این ويژه برنامه با ذكر آمار 19 ميليون نفر كودك نابينا در جهان گفت : اين آمار بيانگر ضرورت توسعه فرهنگ پيشگيري و اقدامات پيشگيرانه است و به همين دليل موسسات خيريه و انجمن هاي فعال در كرمان بايد رويكرد پيشگيرانه را در ساختارها و برنامه هاي پيش رو تقويت كنند.

 مديركل بهزيستي استان كرمان در ويژه برنامه روز جهاني نابينايان خطاب به افراد كم بينا و نابينا گفت : پيشقدم بودن شما در مطالبه گري براي تحقق حقوق خود ‘ باعث مي شود مديران به سمت پاسخگويي و در نتيجه تلاش و برنامه ريزي براي رفع موانع فرهنگي – اجتماعي – محيطي – اشتغال و ساير مسائل حركت كنند.

وی با اشاره به قانون جامع حمایت از حقوق معلولان از جمله نابینایان و کم بینایان گفت : دسترسی آسان به امکانات آموزشی – مناسب سازی محیط برای حضور این افراد در جامعه و مشارکت در فعالیت های اجتماعی ، فرهنگی و ورزشی یکی از نیازهای اساسی این گروه می باشد .

مهران عالم زاده شهردار کرمان ضمن گرامیداشت روز جهانی نابینایان و کم بینایان عنوان کرد : این افراد علی رغم دارا بودن مشکلات اغلب در زمینه های فرهنگی – اجتماعی از سایر افراد  جلوتر می باشند و این می طلبد که تمامی مسئولین و موسسات برای حضور هر چه بیشتر این گروه در جامعه تلاش می کنند .

شهردار با بیان اینکه مناسب سازی فضای شهری برای ورود نابینایان و کم بینایان در دستور کار می باشد عنوان کرد : از طریق ستاد ویژه معلولین مشکلات و موانع ورود نابینایان و کم بینایان شناسایی و فضاهای شهری و عمومی متناسب با نیازهای آنان مناسب سازی می شوند .

در ادامه این ویژه برنامه تعدادی از نابینایان حاظر در مراسم به اجرای برنامه های مختلف فرهنگی و مذهبی پرداختند.