جلسه پیگیری تدوین برنامه عملیاتی براساس قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، با حضور مدیرکل بهزیستی استان کرمان ،  مشاور مدیر کل در امور برنامه ریزی ،کارشناسان و کارشناس مسئولان حوزه های تخصصی در محل سالن ارشاد بهزیستی استان کرمان برگزارشد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان با بیان اینکه باید در همه زمینه ها تکریم ارباب رجوع اولویت قرار گیرد  عنوان کرد : درتمامی  مراحل تدوین برنامه های راهبردی باید بر اساس  آخرین روش های علمی رضایت مندی ارباب رجوع در دستور کار قرار گیرد .

عباس صادق زاده با تاکید بر راه اندازی مرکز علمی پژوهشی در استان کرمان گفت : با تاسیس چنین مراکزی می توان از آن به عنوان بازوی کمکی در حل چالش ها و مشکلات حوزه های معاونت ها و ادارات بهزیستی در راستای توانمندسازی و حمایت از مددجویان تحت حمایت استفاده نمود  .

وی مدیریت و برنامه ریزی را از ضروریات یک سازمان دانست و بیان کرد : فعالیت های کلیدی و آگاهانه مدیران برای دستیابی به نتایج اثربخش و هدف های سازمانی باید براساس برنامه های عملیاتی طراحی و تدوین شود .

صادق زاده خاطرنشان کرد :  میزهای راه اندازی شده در مرکز علمی پژوهشی از نوع میزهای واحد اداری هستند که جریانات اجتماعی را تحلیل می نمایند .

عباس بلندی مشاور مدیر کل بهزیستی استان کرمان در امور برنامه ریزی با تشریح نحوه تدوین برنامه های عملیاتی اظهار داشت : در راستای اهداف کلی و برنامه های راهبردی برنامه قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی با اولویت توانمندسازی مددجویان، زنان سرپرست خانوار و کاهش آسیب های اجتماعی انجام می شود .

وی در ادامه با اشاره به استراتژی ها و اهداف تعیین شده در برنامه عملیاتی سال 1397تمامی کارشناسان را به مشخص کردن اهداف اختصاصی توصیه نمود .