نشست کارشناسان اطلاعات و اخبار فرمانداری های استان کرمان با حضور مدیر کل بهزیستی استان کرمان به همت اداره کل امنیتی استانداری در محل شرکت گل گهر سیرجان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان با بیان اینکه دغدغه و مشکلات اجتماعی افراد گسترده می باشد عنوان کرد : مسائل اجتماعی جامعه علیرغم سخت ،پیچیده و زمان بر بودن اما با اراده قوی سیاستگزاران ،دانش تخصصی و داشتن برنامه علمی قابل حل می باشند  .

عباس صادق زاده با اشاره به اقدامات اجتماع محور گفت : سازمان های متولی مسائل اجتماعی به ویژه بهزیستی با نگاه مداخله ای به موضوعات اجتماعی برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه می توانند طرح های نو و کارآمد  در راستای کاهش آسیب های اجتماعی ارائه نمایند .

وی با اظهار تاسف از  وجود جهل دانش اجتماعی در جامعه اظهار داشت : باید از طریق افزایش دانش اجتماعی افراد و دخیل کردن آنان در مسائل اجتماعی راه ورود افراد را در مواجه با مشکلات و رفع نیازهای خودشان هموار نماییم .