مدیر کل بهزیستی استان کرمان با سفر به شهرستان رابر به همراه امام جمعه شهرستان ، با رئیس و کارکنان اداره بهزیستی رابر یدار وگفت و گوکرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان با تاکید بر ضرورت آگاهسازی و مهارت آموزی به مردم به ویژه گروه های تحت حمایت گفت: کارزار رسانه ای پیشگیری از آسیب های اجتماعی را می توان با استفاده از توان مبلغین دینی و معلمین گسترش داد .

صادق زاده با بیان اینکه مقابله و پیشگیری از آسیب های اجتماعی نیازمند اقدامات همه جانبه از سوی مسئولین و متولیان مسائل اجتماعی است عنوان کرد : باید از آسیب دیدگان اجتماعی حمایت شود که دگر بار از سوی این گروه تولید آسیب نشود .

نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان رابر با تقدیر و تشکر از خدمات ارزنده بهزیستی در راستای حمایت از گروه های هدف به ویژه خانواده های چند معلولیتی گفت : ارائه برنامه های آموزشی و مهارت های زندگی از طرف بهزیستی برای استقلال و حمایت ازگروه های هدف و معلولین به مشارکت های اجتماعی این گروه کمک می کند .