دوره آموزشی مراقبت و نگهداری از سالمندان در حوادث و بلایا – منطقه 2 کشوری با حضور مدیر کل و معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی کرمان ، محمد رضا شهبازی جانشین معاون توانبخشی و نیک نژاد کارشناس روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی و کارشناسان حوزه توانبخشی در محل سالن ارشاد بهزیستی کرمان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی با اظهار تاسف از بروز بحران جمعیت و رشد سالمندی در کشور گفت : باید با افزایش سطح بهداشت و ارتقاء کیفیت خدمات به توانمندسازی سالمندان و خانواده های آنان کمک نماییم . 

صادق زاده با بیان اینکه ایران چهارمین کشور سالمند دنیا محسوب می شود عنوان کرد :  پدیده سالمندی قابل پیشگیری نیست اما با مدیریت صحیح مسائل مربوط به سالمندان ، بهبود شرایط رفاه اجتماعی آنان و همچنین مناسب سازی محیط و اماکن عمومی برای حضور هرچه بیشتر سالمندان در جامعه امید به زندگی را در آنان افزایش می دهد .

وی رشد آمار سالمندی در استان کرمان را 8 درصد اعلام کرد و اظهار داشت : با آسیب شناسی پدیده کاهش نرخ جمعیت و رشد سالمندی در کشور و با اجرای طرح ها و سیاستگذاری های جمعیتی  از پیامدهای منفی ناشی از این معضل اجتماعی جلوگیری کنیم .      

مدیرکل بهزیستی استان کرمان با اشاره به نتیجه معکوس سیاستگذاری های جمعیتی ایران در بین اقشار مختلف ، گفت : این سیاستگذاری ها در خانواده هایی که از کیفیت زندگی بهتری در ابعاد مختلف فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی برخوردار هستند به نسبت خانواده های در معرض آسیب و کم درآمد به افزایش تعداد فرزندان منجر نشده است که برای جبران این  کاستی باید فرهنگسازی و برنامه ریزی های متناسب انجام شود.