مدیرکل بهزیستی کرمان در مراسم افتتاحیه دوره آموزشی زوج درمانی که به مدرسی دکتر فرشته موتابی ویژه روانشناسان و مشاوران مراکز غیر دولتی تحت نظارت بهزیستی در سراسر استان برگزار شد با اشاره به اینکه زیر ساختهای بنیان خانواده باید مستحکم شود، گفت : دغدغه های زندگی مدرن امروز  ، لزوم آموزشی درجامعه را نسبت به گذشته بیشتر می نماید .

صادق زاده با بیان اینکه همواره رشد صنعت  با خود تبعات منفی نیز در زندگی افراد جامعه بدنبال دارد، افزود: باید نسبت به مسائل اجتماعی نو پدید و آنچه که برای زندگی اجتماعی امروز در خانواده ها تهدید محسوب می شود، اطلاع رسانی کرد و خانواده ها را برای مقابله با آسیب های زندگی مشترک آشنا نمود.
وی خاطر نشان کرد برای مقابله با بسیاری از اتفاقات امروز جامعه از جمله طلاقهای عاطفی و سایر آسیب های خانواده ، باید زوجین را به ابزارهای عالمانه و علمی مجهز کرد.
مدیرکل بهزیستی برگزاری چنین دوره های آموزشی را فرصتی برای ارتقاء سطح علمی مشاوران و روانشناسان دانست و اظهار امیدواری کرد تا برگزاری چنین دوره هایی فرصت مناسبی برای کاهش آسیب های اجتماعی در بین زوجین باشد.

گفتنی است این دوره به مدت 6 روز در کرمان در حال برگزاری است .