مدیر کل بهزیستی استان کرمان در مراسم افتتاحیه کارگاه آموزشی آسیب های اجتماعی با رویکرد اجتماع محور گفت : ارتقاء آگاهی خانواده ها و مسئولیت پذیری آنان باعث کاهش آسیب های اجتماعی می شود .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان افتتاحیه کارگاه آموزشی آسیب های اجتماعی با رویکرد اجتماع محور با حضور مدیر کل بهزیستی استان کرمان ، مشاور آموزشی و پژوهشی رییس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر ، مدیر کل فرهنگی پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاس جمهوری ، مدی عامل جمعیت هلال احمر و جمعی از مسئولان استانی  در محل مرکز علمی کاربردی هلال احمر استان کرمان برگزار شد .

عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان با اشاره به تاثیر مثبت برنامه های اجتماع محور در کاهش آسیب های اجتماعی  اظهار داشت : با توجه به این اینکه اعتیاد یک آسیب اجتماعی مخرب می باشد نیازمند افزایش ظرفیت سازمان های اجتماع محور برای تحکیم زیرساخت های سلامت اجتماعی هستیم.

وی با تاکید بر رویکردهای اجتماع محور مبنی بر پیشگیری عنوان کرد : باید با برنامه های اجتماع محور به ویژه در خصوص اعتیاد با استفاده از ظرفیت ها و منابع موجود  آگاهی افراد را در این زمینه بالا ببریم .

مدیر کل بهزیستی استان کرمان افزود : اقدامات پیشگیرانه با هماهنگی و سازماندهی متولیان مسائل اجتماعی زمینه ساز امنیت عمومی جامعه و همچنین گاهش آسیب های اجتماعی می شود .