همزمان با فرا رسیدن هفته بهزیستی مدیرکل بهزیستی کرمان با ارسال لوح سپاس از فعالیتهای  آقایان صاحب الزمانی ،دکتر مکارم ،دکتر ستایش و صادق زاده مدیران کل سابق بهزیستی در استان کرمان تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،دکتر رضا عباسی  هدف از انجام این کار را قدردانی از تلاشها و زحمات مدیران سابق بهزیستی که در راستای خدمت رسانی به جامعه هدف و بهتر زیستن تمامی اقشار جامعه  تلاش می نمودند ،برشمرد و گفت: خدمت در نهاد حمایتی و تخصصی چون بهزیستی خدمتی ارزشمند است که بی شک مدیران سابق بهزیستی از عنایت ویژه خداوند در بهره مندی از این موهبت الهی برخوردار بوده اند . وی افزود : آنچه که به حکم وظیه توسط پرسنل خدوم بهزیستی انجام می شود تنها در راستای به زیستی تمامی اقشار جامعه است که هفته بهزیستی فرصتی است برای تقدیر و تجلیل از خدمات سربازان گمنام عرصه رفاه اجتماعی .
وی اظهار امیدواری کرد تا در سایه الطاف حق خدمات روز افزون دیگری به جامعه هدف بهزیستی ارایه شود.