شورای راهبردی جمعیت با حضور مدیر کل بهزیستی استان کرمان ، مدیر کل ثبت احوال، معاون سیاسی امنیتی استاندار و جمعی از مسئولین  در محل استانداری برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان با اشاره به جمعیت سالم و کارآمد برای داشتن جامعه ای پویا گفت : برای مشاهده لبخند رضایت مقام معظم رهبری باید علاوه بر افزایش حمایت از خانواده هایی که قصد فرزند پروری دارند ، مشوق های اداری را نیز برای خانواده ها پیش بینی نماییم .

صادق زاده با تاکید بر تدوین برنامه هایی برای داشتن سالمندی سالم عنوان کرد : برنامه ها و اقدامات باید به سمت مدیریت سالمندی سالم با استفاده از ظرفیت استانی و هم افزایی بین سازمان های متولی سوق داده شود .

وی با بیان اینکه سالمندان یکی از حساس ترین و ارزشمندترین قشر یک جامعه محسوب می شوند اظهار داشت : باید برای رفاه اجتماعی و اقتصادی این افراد  و همچنین فراهم نمودن شرایط بهتر زیستن سالمندان خدمات مناسبی ارائه شود .

مدیر کل بهزیستی کرمان با اشاره به کاهش نرخ جمعیت گفت : جمعیت ایران در آینده‌ای نزدیک پیر می‌شود وهمچنین  در حال از دست دادن پنجره جمعیتی هستیم که باید سیاست های کاربردی برای افزایش نرخ جمعیت اتخاذ گردد.

محمدصادق بصیری در شورای راهبردی جمعیت استان کرمان افزود: آموزش و پرورش، دانشگاهها و ورزش و جوانان از نظر نیروی انسانی از سرمایه دارترین دستگاه های کشور هستند و باید متناسب با شرایط روز و براساس زمانی که در اختیار دارند، زمینه های مناسب برای جوانان را ایجاد کنند.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه جوانان و جمعیت باید تمامی ریزفاکتورهای موجود را مورد توجه قرار داد، اظهارداشت: باید چالش ها و مشکلات ناشی از پائین بودن نرخ رشد جمعیت و سایر مسائل این حوزه را از طریق رسانه ها با مردم در میان گذاشت تا بر اساس تعامل موجود در راستای رفع آنها اقدام شود.

وی تاکید کرد: وظیفه مهم ما این است که در کنار موضوع فرزند آوری به موضوع فرزند پروری نیز توجه کنیم تا جامعه ای پاک، صاف و سالم برای آینده رقم بخورد.