مدیر کل بهزیستی کرمان گفت : برخورد قهری با آسیب های اجتماعی جواب نمی دهد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان صادق زاده با بیان مطلب فوق افزود: همزمان با توسعه صنعت و تولید در جوامع مسایل و آسیب های اجتماعی نیز ایجاد می شود که با برخوردهای قهری نمی توان از آنها جلوگیری کرد.
وی با اشاره به این که بروز آسیب ها در جامعه ناشی از ضعف مدیریت هاست گفت: بروز آسیب های اجتماعی همزمان با پیشرفت جامعه طبیعی است و باید هنر خود را در مدیریت کردن این مسایل نشان داد.

وی تصریح کرد: آسیب های اجتماعی در جامعه رو به رشد است و نمی توان آن را انکار کرد اما باید توجه داشت که روال رشد این آسیب ها غیرطبیعی نیست.
صادق زاده با بیان اینکه  بروز آسیب های اجتماعی درد نیست اظهار داشت : درد آنجاست که نمی توان آسیب های اجتماعی را کنترل کرد.
وی بروز برخی آسیب های اجتماعی را ناشی از نداشتن فرهنگ استفاده از برخی ابزار ارتباطی مانند ماهواره ، اینترنت و تلفن همراه عنوان کرد و گفت: ارتقا، پیشرفت و تعالی جامعه با وجود مسایل اجتماعی حاصل می شود و بطور کلی همزمان با توسعه یک جامعه مسایل اجتماعی بروز و رشد می یابند.
مدیر کل بهزیستی ضمن استقبال از توسعه فعالیت های رسانه ای به منظور افزایش آگاهی و بینش جامعه تصریح کرد: موضوعات اجتماعی به دلیل اصل بودن و زیرساختی بودن برای مردم دارای جذابیت های خاصی هستند زیرا رفاه واقعی در جامعه با وجود رفاه اجتماعی معنا می یابد.
صادق زاده با اشاره به اینکه احساس امنیت در جامعه ریشه آن از مسایل اجتماعی نشأت می گیرد اظهار داشت :هیچ جایگاهی مانند رسانه ها در ارتقای سطح دانش اجتماعی افراد موثر نیست و به همین دلیل است که قلم اصحاب رسانه از تفنگ در دست یک سرباز می تواند موثرتر باشد.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان تاکید کرد: باید با مردم صادق باشیم و واقعیت های موجود را در جامعه با هدف آگاه سازی و بازدارندگی مطرح کنیم.
وی از رسانه ها خواست همراه و همکار با بهزیستی در راستای جلب و آموزش سفیران اجتماعی به منظور ارتقای آگاهی های اجتماعی افراد و کاهش آسیب های اجتماعی باشند.