آسیب های اجتماعی شهرستان های جنوب با حضور مدیر کل بهزیستی استان کرمان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت موردبررسی قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان پانزدهمین جلسه شورای منطقه 5 کرمان با حضور مدیر کل بهزیستی استان کرمان ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت  و معاونت بهداشت و درمان ، روسای بهزیسی شهرستان های جنوب به منظور تفاهم در موضوع پیشگیری از معلولیت ها ، مدیریت و کنترل آسیب های اجتماعی در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت برگزار شد.

عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان با تقدیر از همکاری های موثر علوم پزشکی جیرفت با بهزیستی گفت : طرح های ابداعی و مهم بهزیستی کرمان مانند اجباری شدن آزمایش ژنتیک که در کشور به صورت قانون نیز است با همکاری دانشگاه علوم پزشکی می تواند به خوبی اجرا شود .

وی مهمترین آسیب های اجتماعی  را اعتیاد ، خشونت و طلاق دانست و اظهار داشت : بهزیستی استان آمادگی ایجا مرکز آموزشی مهارت های زندگی باارائه آموزش های مختلف در این منطقه است .

مدیر کل بهزیستی کرمان در ادامه این جلسه با اشاره به تعامل و همکاری بهزیستی با دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با اهداف مشترک عنوان کرد : برگزاری دوره های آموزشی مشترک ، در پیشگیری از بروز معلولیت ها و آسیب های اجتماعی نتایج قابل قبولی خواهد داشت .

مکارم رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرستان جیرفت با اشاره به خدمات تخصصی بهزیستی و همکاری درون سازمانی دو مجموعه  بیان کرد : در حوزه آسیب های اجتماعی باید هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی برای نتیجه بخش بودن طرح ها و فعالیت ها در این حوزه تقویت شود .

وی حوزه خدمات توانبخشی را یکی از نقاط مشترک بین دو مجموعه بهزیستی و علوم پزشکی برشمرد و خاطرنشان کرد : طرح اعطای دفترچه به مددجویان توانبخشی کک خوبی برای ارائه خدمت بهتر به این قشر است .