مدیرکل بهزیستی استان کرمان در کار گروه اجتماعی و فرهنگی شهرستان راور آما بالای اقدام به خودکشی دراین منطقه را نمادی از دیگر آسیب های اجتماعی دانست و گفت : برای ورود به مسایل اجتماعی باید از موضوع شناخت کاملی داشته باشیم و بررسی های علمی و دقیقی را درخصوص موضوع دنبال نماییم .
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان صادق زاده حل مشکلات اجتماعی موجود در شهرستان راور را منوط به انجام یک پژوهش علمی و دقیق عنوان کرد و افزود: تقویت اورژانس اجتماعی برنامه ریزی و آسیب شناسی از مراحلی است که قبل از  ورود منطقی به مسایل اجتماعی باید بصورت علمی دنبال شود.

وی اقدامات قابل اجرا برای کاهش آسیب های اجتماعی در شهرستان راور را در دو بازه زمانی کوتاه مدت و بلند مدت عنوان کرد و اظهار داشت: تقویت مراکز اجتماعی چون اورژانس اجتماعی و پایگاههای سلامت اجتماعی با همکاری خیرین در کوتاه مدت و مطالعه علمی و انجام تحقیقات پژوهشی با حضور تمام دستگاهها را در بلند مدت برای حل مشکلات اجتماعی موثر می باشد.
مدیرکل بهزیستی از مسئولین شهرستان راور خواست تا برای حل مشکلات اجتماعی راور با زبان و ادبیات مشترک و با همت همه برای کنترل آسیب های اجتماعی موجود اقدامات لازم صورت گیرد.
وی اظهار داشت : مداخله فعلی بهزیستی دراین شهرستان بواسطه توان موجود می باشد اما برای انجام طرحها و برنامه های لازم باید همه با هم همدلی و همزبانی دراجرای برنامه ها داشته باشند.
وی اختصاص اعتبار ویژه به انجام تحقیقات و پژوهش علمی ، راه اندازی مراکز مشاوره و شبه خانواده با کمک دولت ( یارانه های دولتی ) و مسئولین شهرستان ، کمک تمام دستگاهها برای برگزار دوره های آموزشی مهارتهای زندگی ویژه تمام اقشار را راههایی برای کنترل و پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی عنوان کرد.
صادق زاده همکاری روحانیون ، آموزش و پرورش وخیرین شهرستان را کمکهای خوبی برای اجرای برنامه های کاهش آسیب اجتماعی دانست و اظهار امیدورای کرد در سال همدلی و همزبانی با همت مسئولین و مردم نماد مشترکات همگانی خوبی در راور دنبال شود.