با حضور معاون امور توانبخشی و مدیر کل دفترامور مراکز توانبخشی و مراقبتی بهزیستی کشور ، مدیر کل و معاون توانبخشی بهزیستی استان کرمان خانه کوچک معلولان ذهنی در کرمان افتتاح شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان در آیین افتتاحیه با بیان اینکه یکی ازاهداف مهم بهزیستی استان توجه ویژه به حوزه مسائل اجتماعی و توانمندسازی گروه های هدف می باشد گفت : افتتاح این مرکز نیز به منظور توانمندسازی و استقلال معلوین ذهنی است.

صادق زاده این خانه را نسبت به خانه های دیگر متفاوت دانست و عنوان کرد : این مرکز با ایده و برنامه های پیشرفته در یک مقطع کوتاه با هدف استقلال بخشی معلولان ذهنی در جامعه با مشارکت خیرین پایه ریزی شده است .

وی با اظهار امیدواری از توسعه تفکر علمی در سطح استان کرمان در راستای توانمندسازی گروه های تحت حمایت خاطرنشان کرد : ایجاد این مراکز با اعتبارات دولتی امکان پذیر نیست و استان کرمان با به لحاظ تفکر خیرخواهانه در حوزه های مختلف پیش قدم بوده است .

مدیر کل بهزیستی استان کرمان با اشاره به ظرفیت خیرین در استان افزود : امیدواریم تاپایان سال جاری با توجه به مشارکت خوب خیرین و بخش غیردولتی مراکز دیگری برای توانمندسازی توان خواهان در استان ایجاد شود .

عباس جلیلوند بنیان گذار این خانه کوچک معلولان ذهنی با تقدیر و تشکر از حمایت و همکاری بهزیستی استان کرمان گفت : با تحقیقات به عمل آمده در رابطه با توانمندسازی افراد دارای معلولیت جذب این موضوع شدم و تصمیم به راه اندای این مرکز گرفتم .

وی با اظها خرسندی از ارائه خدمات به معلولان عنوان کرد : در این خانه تلاش می شود با آموزش ، حرفه آموزی به استقلال این گروه که یکی از اهداف کنوانسیون حقوق معلولان می باشد را اجرایی نماییم .