کمیته فرهنگی و پیشگیری با حضورمدیر کل بهزیستی استان کرمان ، مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد ،دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدراستان کرمان و مدیر کل امور بانوان استانداری برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان و مسئول کمیته فرهنگی و پیشگیری استان با تاکید برتوجه ویژه دستگاه های اجرایی به موضوع پیشگیری از اعتیاد گفت :سازمان های مردم نهاد باید در زمینه پیشگیری از مصرف مواد مخدر به صورت موثر و کاربردی ورود پیدا کنند .

صادق زاده یکی از دلایل افزایش آسیب های اجتماعی را در جامعه مصرف مواد مخدر دانست و اظهار داشت  : باید با رویکرد اجتماع محور و شناسایی مشکلات محلات آسیب پذیرو تلاش برای رفع معضلات و همچنین ارتقاء آگاهی افراد در زمینه شناخت آسیب های مخرب استفاده از مواد مخدر به ویژه مواد صنعتی گام های کاربردی و موثر  برداریم .

وی بررسی علت گرایش جوانان و نوجوانان به مصرف مواد مخدر را مهم دانست و عنوان کرد : در استان کرمان با پیاده کردن شناسایی مکانهای پرخطرنسبت به مصرف مواد مخدر و فرهنگ های مختلف عامل گرایش به مواد در نقاط مختلف استان در محلات گوناگون بررسی و نسبت به ظرفیت منطقه مورد نظر و فرهنگ موجود برنامه های تاثیر گذاری در راستای کاهش مصرف مواد مخدر انجام شده است .

علیزاده مدیر کل ارشاد با تاکید بر استفاده مناسب از ابزار فرهنگی برای کاهش آسیب های اجتماعی گفت : در استان کرمان برنامه های متنوعی در قالب هنر با اهداف مربوط به کمیته فرهنگ و پیشگیری انجام و همچنین در تعامل با دستگاه ها از جمله بهزیستی کرمان ، دانشگاه علوم پزشکی و استانداری با برپایی جشنواره ها برای کاهش آسیب های اجتماعی تلاش شود .