به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی کرمان ،صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان در جلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد استان که با حضور اعضاء برگزار شد ، گفت : باتوجه به نیاز امروز جامعه باید قدمهای جدیدی  در بحث فرهنگی و پیشگیری از مواد مخدر با همکاری تمامی دستگاههای عضو برداشته شود.
وی با اشاره به آمار و ارقام موجود در خصوص میزان توزیع و زمینهای زیر کشت مواد مخدر اظهار داشت : ارقام موجود ناشی از این است که باید تلاشهای بیشتری مناسب با رشد این ارقام در کشور صورت گیرد.

صادق زاده باتوجه به جایگاه حساس جغرافیایی ایران در منطقه افزود: قرار گرفتن ایران در منطقه ترانزیت مواد مخدر و عواقب توزیع مواد مخدر در کشور ،هشداری است تا نقاط  ضعف را شناسایی کنیم و تلاش کنیم برنامه هایی که در بحث آگاه سازی و پیشگیری اجرا می شود از تأتیر گذاری بالایی برخوردار باشد.
وی ورود به موضوعات مربوط به مواد مخدر به صورت تخصصی و برنامه ریزی دقیق را راه حلی برای مقابله با این معضل دانست و گفت : تلاشها و هزینه های سنگینی برای پیشگیری و مقابله با اعتیاد در جامعه ایران صورت گرفته است اما باید بصورت جدی تر و تخصصی تر باتوجه به بروز شدن مواد اعتیاد آور صنعتی در دنیای امروز برنامه ریزی  کنیم .
مدیرکل بهزیستی اظهار امیدواری کرد در دوره جدید مدیریتی بهزیستی که تلاش بر استفاده از نیروهای متخصص ، علمی و متعهد شده است بهزیستی بتواند بیش از گذشته پیشگیری از آسیبهای اجتماعی فعال باشد.
صادق زاده نقش بهزیستی را در کنار دیگر دستگاههای مرتبط با بحث فرهنگ سازی و پیشگیری از مواد مخدر نقشی تخصصی عنوان کرد و افزود: خوشبختانه بهزیستی تاکنون علاوه بر اجرای طرحهای مختلف فرهنگی و آموزشی در بحث  پیشگیری از اعتیاد وآسیبهای اجتماعی با نظارت بر مراکز درمان اعتیاد اقدامات موثری انجام داده که علیرغم همه این تلاشها  باید بصورت جدی تر و با برنامه  ریزی دقیق و زمان بندی مشخص اقدام نماید.
وی توجه به بحث کیفیت در درمان را از موارد ضروری با تکه بر برنامه ریزی علمی و تخصصی در بهزیستی دانست و گفت : باید درمان در مراکز  به شکل واقعی و برنامه ریزی شده باشد تا برگشت بیمار به سمت اعتیاد به حداقل برسد.
دراین جلسه فلاح جانشین دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان نیزاجتماعی کردن بحث پیشگیری و صیانت از خانواده را از مهمترین برنامه هایی شورا عنوان کرد و گفت : استفاده از خیرین ،علما ، روحانیون ، دانشگاهیان و دستگاههای فرهنگی کمک خواهد کرد تا در پیشگیری از مواد مخدر و عواقب آن که بشدت خانواده ها را درگیر می کند قدمهای خوبی برداریم.
گفتنی است در ادامه این جلسه دستور کار جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.