مدیر کل بهزیستی استان کرمان در دومین روز ازدهه مبارک فجر در سفر به جنوب استان کرمان ، در دیدار با روسای جنوب استان کرمان در شهرستان کهنوج گفت:با وجود ظرفیتهای این منطقه و با هدایت درست وصحیح منابع و همراهی مسئولین می توان محرومیت را از جنوب زدود.
صادق زاده با اشاره به فرهنگ حاکم در جامعه این مناطق گفت: متأسفانه آمار معلولین و محرومیت های موجود در استان در جنوب نسبت به دیگر نقاط بسیار بیشتر است و شرایط حاکم عنوان شده در این مناطق ما را بر این می دارد که در بحث های پیشگیری از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی و ارائه خدمات تحصصی دیگر بیش از دیگر نقاط عمل کرد .

وی افزود :باید قدر کاری را که در بهزیستی انجام می دهیم و وظیفه خود را بدرستی بشناسیم زیرا می توانیم از طریق فعالیتهای امروز خود که خدمت به نیازمندان است عاقبت به خیری آینده خود و فرزندانمان را تضمین کنیم .
صادق زاده صرف تکیه بر امکانات دولتی و پیگیری مسئولین استان و نمایندگان مجلس را برای رفع مشکلات اجتماعی کافی ندانست و گفت :باید با فکر جدید و برنامه ریزی از خود مردم منطقه کمک گرفت.
وی چابک سازی سیستم ، شفاف عمل کردن و قانونی طی کردن مراحل خدمت را از راهبردهای اصلی سازمان عنوان کرد و اظهار داشت: امروز باید با تفکر جدید مشکلات جنوب را حل کرد .
مدیر کل بهزیستی استفاده از توان خیرین را راهی مهم برای استفاده از مشارکتهای مردمی و همراهی آنان با بهزیستی دانست و گفت: جنوب استان به راه اندازی کلینیکهای تخصصی چون فیزیوتراپی ، مراکز مشاوره ، گفتار درمانی ، شنوایی سنجی و… بسیار نیازمند است که می توان با همراهی مردم ،نمایندگان ومسئولین شهرستان این مراکز را راه اندازی کرد .
وی تعامل با نماینگان مجلس و مسئولین شهرستان را مورد تاکید قرار داد و گفت : راه اندازی اورژانس اجتماعی در مناطق جنوب نیاز اصلی است که باید با همراهی نمایندگان این اتفاق رخ دهد و از بسیار مشکلات اجتماعی پیشگیری کرد.
گفتنی است در این جلسه روسای شهرستانهای کهنوج ،قلعه گنج ،رودبار جنوب ،منوجان، جیرفت و عنبرآباد به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.