جلسه بررسی پروژه های عمرانی و طرح برنامه های بهزیستی استان کرمان با حضور استاندار ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، مدیر کل و معاون پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی استان کرمان ،مدیر کل و معاون بودجه سازمان بهزیستی کشورو نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در محل دفتر استاندار کرمان در تهران برگزار شد .

 به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان این جلسه با هدف  بررسی طرح ها ، پروژه ها و تامین منابع در راستای توسعه فعالیت های بهزیستی در سطح استان و تکمیل و بهره برداری از پروژه ها برگزار شد .

ابراهیمی مدیر کل بودجه و تلفیق سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه طرح های نوآورانه و جدید بهزیستی استان کرمان در موضوعات توانبخشی ، پیشگیری و اجتماعی در سراسر کشور اجرایی میشود گفت : در بخش بودجه ریزی سازمان برای عملیاتی شدن این طرح ها حداقل 50 درصد اعتبارات تامین می شود .

مدیر کل بودجه و تلفیق سازمان بهزیستی کشور با تقدیر از خدمات  و طرح های پیشگیرانه  بهزیستی استان کرمان عنوان کرد : عملکرد بهزیستی کرمان در اجرای طرح های نو با هدف تامین  سلامت اجتماعی  و ارائه خدمات حمایتی به گروه های هدف ارزشمند می باشد .

فدایی استاندار کرمان با ضروری دانستن اجرای برنامه های سلامت محور در استان کرمان گفت : در بودجه های استانی از طرح ها و برنامه های سلامت اجتماعی و کاهش آسیب ها حمایت می کنیم .

عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان در این جلسه با تشریح برنامه ها و طرح های نوآورانه بهزیستی اظهار داشت : استفاده از دانش و تجربه نخبگان یکی از اصول مهم در اجرای طرح های نوین سلامت محور است .