به گزارش روابط عومی اداره کل بهزیستی استان کرمان هدایای بهزیستی کرمان بعد از جمع آوری و بسته بندی به استان خوزستان ارسال شد.

مراحل جمع آوری ، بسته بندی و ارسال اقلام مورد نیاز مردم سیل زده استان خوزستان از طرف بهزیستی استان کرمان به روایت تصویر