به مناسبت دوم آوریل مصادف با 14 فروردین روز جهانی آگاهسازی اوتیسم ، مراسم آگاهسازی اوتیسم در پارک مادر کرمان برگزارشد.
بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان دراین مراسم که به همت حوزه معاونت توانبخشی بهزیستی و مرکز آموزشی ، توانبخشی اوتیسم حضرت امام علی (ع) برگزار شده بود با راه اندازی کار نوال ، انجام ورزش های همگانی ، افراد و خانواده ها با حضور و راهپیمایی در این مراسم حمایت خود را از طرح های آگاهسازی و پیشگیرانه در حمایت از افراد دارای اوتیسم اعلام نمودند.

عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی در سخنانی گفت : باتوجه به رشد اوتیسم در جهان و ایران باید در یک بازنگری عمیق ، نگاه جدی تری به بیماران اوتیسم داشت .
وی مداخله دراین اختلال را فراتر از وظیفه دولت توصیف کرد و اظهار داشت : مراکز ، تشکل ها و سازمان های مردم نهاد باید در عرصه  مداخله ای ورود پیدا کنند مخصوصاً در استان کرمان که از بهترین و مجهزترین مراکز آموزشی ، توانبخشی اوتیسم برخوردار است .
مدیرکل بهزیستی با تاکید بر ورود مردم با نگاه پیشگیرانه و در معرض آموزش های علمی قرار دادن خانواده تاکید نمود و ورزش را یکی از مهمترین روش های سلامت بخشی در سطح جامعه توصیف کرد و گفت : تزریق نگاه سلامت محور در بین مردم و خانواده ها از طریق ورزش به ویژه ترویج ورزش های همگانی مسیر است چرا که ورزش تضمین کننده سلامت روح و جسم افراد و در نتیجه جامعه می باشد.
لازم به ذکر است در پایان این مراسم خانواده ها ، کارشناسان و مددکاران با راهپیمایی حمل  پیام ها سلامت محور و پیشگیرانه ، حمایت خود را از افراد دارای اوتیسم اعلام نمودند