به مناسبت هفته سالمند مسابقه دوچرخه سواری ،غبار روبی گلزار شهداء و دیدار با خانواده شهداء با همکاری رئیس اداره بهزیستی کوهبنان ،مرکز بهداشت و اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از کوهبنان به مناسبت هفته تکریم سالمندان مسابقه دوچرخه سواری با حضور جمعی از سالمندان انجام و سپس با حضور مسئولین و سالمندان گلزار شهداء غبارروبی شد.

لازم به ذکر است به مناسبت بزرگداشت هفته سالمند با حضور رئیس بهزیستی کوهبنان ، مسئولین مرکز بهداشت و تعدادی از مادربزرگ و پدر بزرگ ها در مهد کودک دارا و سارا روستای جور از والدین و پدر و مادر بزرگ ها تقدیر و تشکر بعمل آمد