طی مراسم با حضور مدیر کل بهزیستی ،معاونین و جمعی از ورزشکاران بهزیستی (فرزندان شبه خانواده و معلولین ) از ورزشکاران مدال آور و قهرمان کشور در رشته های مختلف ورزشی تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،در این مراسم که بیش از 300 نفر از فرزندان شبه خانواده و معلول ورزشکار حضو رداشتند با اهدا لوح سپاس و هدایایی از فرزندان بهزیستی که در مسابقات مختلف ورزشی کشور و مسابقات ورزشی فرزندان مهر صاحب مقام شده بودند، تجلیل شد.

 

گفتنی است گزارش تصویری این مراسم که با جرای برنامه های مختلف فرهنگی و هنری همراه بود در ذیل آمده است .