به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از رفسنجان :عزاداری شب هفتم محرم با حضور رئیس اداره بهزیستی شهرستان رفسنجان ،جانشین فرماندهی نیروی انتظامی و سرپرست شهرداری رفسنجان در محل کانون هیات ناشنوایان شهرستان رفسنجان برگزار شد .