به مناسبت هفته سالمند همایشی با همکاری اداره بهزیستی، اداره آموزش و پرورش و مرکز بهداشت  و کمیته امداد شهرستان، با حضور روسای ادارات، کارشناسان و جمعی از بازنشستگان و سالمندان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد در محل کانون امام خمینی (ره) شهرستان شهربابک  برگزار شد..

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از شهربابک  محمد علی شهابی رئیس مرکز بهداشت با مهم دانستن ارتقاء کیفیت زندگی سالمندان گفت : برپایی چنین همایش هایی در رابطه  با ضرورت توجه به سلامت دوران سالمندی بسیار مفید می باشد .

محمد بخشوده رئیس اداره آموزش و پرورش ضمن خیر مقدم به حضور سالمندان و سایر شرکت کنندگان  عنوان کرد : به منظور مزایای ورزش های ساده و سالم همایش پیاده روی با حضور سالمندان و بازنشستگان انجام شود .

همایش با شعرخوانی یکی از معلولین سالمند بهزیستی و اهداء جوایز به تعدادی از سالمندان به پایان رسید.