به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان این مراسم با حضور افراد دارای اوتیسم ،  خانواده های آنها و  همچنین مسئولین مرکز خیریه و معاون توانبخشی و کارشناسان بهزیستی در محل سالن اجتماعات مرکز ثامن الحجج برگزار گردید.

در  این مراسم علیرضا  اسدی معاون توانبخشی بهزیستی به تشریح وضعیت افراد دارای اوتیسم پرداخت و همکاری خانواده ها را با مراکز آموزشی – توانبخشی ضرورت اجتناب ناپذیر دانست و بر آن تاکید کرد
برنامه های متنوع پیشگیری آگاه سازی و گفتگوهای تخصصی بین خانواده ها و کارشناسان از مهمترین  برنامه های این مراسم بود.