ردیف

نام مرکز

آدرس

تلفن

نام موسس

وضعیت

1

بستری نجات

کرمان خیابان امام روبروی بانک سپه

2267079

دکتر فتانه انجم شعاع

فعال

2

بستری نوید زندگی

کرمان خیابان ابوحامد کوچه شماره 8 پلاک 96

2226301

دکتر زهره غفاری

غیرفعال