لیست مراکز شنوایی سنجی استان کرمان

 

ردیف نام مرکزشنوایی سنجی موسس یا مسئول فنی آدرس مراکز شماره تلفن  
1 مرکز ثامن الحجج کرمان آقای علی شمسی نیا کرمان-خیابان شهید رجایی مرکز ثامن الحجج 09131402230  
2 مرکز ثامن الحجج جیرفت آقای حسن مهنی فرد جیرفت خیابان طالقانی جنوبی کوچه شماره 1 2218332  
3 مرکز حکیم کرمان خانم مرضیه رضایی زاده کرمان خیابان استقلال روبروی بیمارستان سیدالشهدا ساختمان پزشکان حکیم مرکز شنوایی سنجی حکیم 2476773  
4 مرکز شکوفا رفسنجان آقای رضا رحیمی خیابان امام خمینی طبقه فوقانی گل فروشی جنب بانک تجارت 09133919614  
5 مرکز حکیم بافت مصدقه سلطانی نژاد بافت ابتدای خیابان نواب صفوی مرکز شنوایی سنجی حکیم 4221201  
6 مرکز همراهان بم آقای عباس سبزواری بم خیابان شریعتی سه راه آتش نشانی ، خیابان نجات الهی اولین کوچه سمت چپ 0344-2213202  
7 مرکز بنیاد خیریه فاطمیه سیرجان آقای احمد فانی سیرجان بلوار سیدجمال جنب شهربازی بنیاد خیریه فاطمیه سیرجان 0345-4226093  
8 مرکز خدمات بهداشت درمانی سپیدار زرند آقای محمد میرزا حسینی خیابان فلسطین کوچه 4 طبقه فوقانی صندوق تعاون 03424234111  
9 مرکز صبا کرمان آقای مسعود میرزاده کرمان خیابان امام جنب بانک مسکن کوچه شماره 30 3440369