همایش سلامت و مسئولیت اجتماعی با حضور مشاور رئیس ومدیر کل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور ،مدیر کل و اعضاء شورای معاونین ،روسای بهزیستی شهرستان ها ،مددکاران ،روانشناسان و کارشناسان اجتماعی در محل سالن نشاط اداره کل بهزیستی کرمان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان با بیان اینکه مسائل اجتماعی یکی از دغدغه های اصلی مردم و جامعه می باشد عنوان کرد : مردم با احساس مسئولیت نسبت به مسائل پیرامون خود می توانند در کاهش آسیب های اجتماعی نقش داشته باشند .

عباس صادق زاده مسئولیت پذیری را همان اخلاق مداری دانست و اظهار داشت : خانواده و جامعه با پذیرفتن مسئولیت های فردی و اجتماعی و ارتقاء ارزش های اخلاقی می توانند سلامت اجتماعی جامعه را تضمین و تامین نمایند .