مرکز توانبخشی خانواده و کودک کم شنوا و ناشنوا نیوشان رفسنجان با حضور معاون توانبخشی بهزیستی استان کرمان ، فرماندار و رئیس بهزیستی و جمعی از مدیران و کارشناسان شهرستان رفسنجان افتتاح شد.

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی رفسنجان در آیین افتتاح این مرکز محمود حیدری رئیس  بهزیستی شهرستان رفسنجان گفت : تربیت شنیداری کودکان ناشنوا و کم شنوا برای پیشگیری از بروز معلولیتها و آسیبهای بعدی ضروری می باشد باتوجه به اینکه متقاضیان برای دریافت خدمات ناچار به رفت و آمد به مرکز استان یا استانهای همجوار بودند و علاوه بر صرف وقت و هزینه خطرات جاده ای نیز تهدید آمیز می باشد لذا با افتتاح این مرکز علاوه بر کاهش هزینه از بروز خطرات جاده ای نیز پیشگیری می شود.
رئیس بهزیستی شهرستان رفسنجان در ادامه گفت : درحال حاضر این مرکز با 5 نفر کادر تخصصی خدمات لازم را به 10 کودک پذیرش شده ارائه می نماید که ماهیانه 3 میلیون و 500 هزار ریال یارانه به مرکز پرداخت می شود و خانواده نیز مبلغی معادل یک میلیون ریال دریافت می نماید.
ایشان در خاتمه یاد آور شد این مرکز ویژه کودکان کم شنوا و ناشنوا است که در صورت نیاز به کاشت حلزون و خدمات ویژه توانپزشکی و توانبخشی این خدمات ارائه می شود.