مرکز حرفه آموزی دختران معلول ذهنی امید زندگی در سیرجان با هدف آموزش و یادگیری حرفه های مختلف و دستیابی افراد معلول  به شغل و توانمند سازی افتتاح شد .

 به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان از سیرجان، مرکز حرفه آموزی دختران معلول ذهنی امید زندگی در سیرجان با هدف آموزش و یادگیری حرفه های مختلف و دستیابی فرد به شغل و استقلال ممعلولین افتتاح شد .

در این مرکز مهارت های زندگی، مهارت های شناختی، مهارت های پیش حرفه ای مانند شناخت پول، احترام به مربی، حس مسئولیت پذیری و رعایت انظباط و مهارت های حرفه ای به دختران آموزش داده می شود.

همچنین همه گروه های معلولین شدید که قادر به گذراندن دوره های آموزش حرفه ای و دریافت مدرک معتبر نباشند، توسط این مراکز پذیرش شوند.

انتهای پیام /