به مناسبت هفته بهزیستی مرکز مشاوره خدمات روانشناختی مهرگان تحت نظارت بهزیستی با حضور فرماندار ، رئیس بهزیستی رودبار و دیگر مدیران شهرستان افتتاح شد.

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان رودبار منصور آَشوری رئیس بهزیستی رودبار در حاشیه افتتاح این مرکز گفت : مرکز مشاوره خدمات روانشناختی در زمینه های مختلف  از جمله مشاوره تحصیلی ، مشاوره قبل و بعد از ازدواج ، ارائه خدمات مشاوره فردی و گروهی و مهارتهای زندگی خدمت می نماید