به مناسبت فرارسیدن هفته کتاب و کتابخوانی از 24 تا 28 آبان ماه و به همت بخش فرهنگی بهزیستی استان کرمان مسابقه کتاب خوانی بین کارکنان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان مرجان سلطانی دبیر فرهنگی با اشاره به اینکه مسابقه لطائف سوره فجر به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی بین کارکنان بهزیستی استان و شهرستان کرمان برگزار شده ، هدف از برگزاری این مسابقه را ترویج فرهنگ کتابخوانی عنوان کرد و گفت : آشنایی با فضیلت و محتوای سوره های کلام خداوند ، یکی دیگر از اهداف برگزاری این مسابقه است .