در شورای معاونین بهزیستی استان کرمان با حضور سید حسن موسوی چلک مشاور رئیس و  مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور ، سیاست های دفتر مدیریت عملکرد، ارزیابی حوزه ها و نحوه نظارت بر مراکز تشریح شد.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان : عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان در شورای معاونین گفت :  30 ایده جدید در سال 95 در بهزیستی استان کرمان تولید و طراحی شد.

وی با تشریح ایده های تولید شده اظهار داشت  : در صورت ورود آگاهانه و تخصصی به حوزه مسائل اجتماعی به ویژه درمناطق محروم ، می توانیم انتظار داشته باشیم سال 96 که به نام سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال نام گذاری شده است دستاورهای موثری در پی داشته باشد.

وی برخورداری از نگاه نظارتی را در بهزیستی مهم توصیف کرد و افزود: هم زمان با اجرای برنامه های تخصصی با استفاده از توان سازمانی و همچنین به کارگیری مشارکت خیرین در سراسر استان به ویژه مناطق کمتر برخوردار ، همراه با نظارت خدمات تخصصی به گروه های هدف ارائه می شود.

حسن موسوی چلک مشاور رئیس و مدیر کل دفتر مدیریت  عملکرد سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه نظارت باید بر مبنای معیارهای مشخص،  انجام شود؛ گفت : سیاستهای کلی نظام اداری توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده،  بنابراین هر هدف گذاری و برنامه ای در دولت الکترونیک باید بر این اساس انجام شود.

وی با  اشاره به اینکه سازمان بهزیستی تنها سازمانی است ارزیابی عملکرد را سه ماه یکبار انجام می دهد افزود: وظیفه تدوین شاخص های نظارتی بر عهده حوزه های تخصصی است که حوزه مدیریت بر اجرای ارزیابی ها نظارت می کند.

وی آسیب شناسی طرح و برنامه های حوزه ها ر اضروری دانست و اظهار داشت : با توجه به ماموریت های سازمانی در حوزه مسائل اجتماعی باید بر مبنای شاخص های بومی شد، برنامه های عملیاتی را طراحی و نظارت ها از طریق سامانه های و به صورت آنلاین انجام شود.

مشاور رئیس و مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد  سازمان بهزیستی کشور از سرآمد بودن بهزیستی استان کرمان در بین سایر استان ها خبر داد و گفت :بهزیستی استان کرمان در موضوع عملکرد در ردیف استان های سرآمد کشور است و کسب این جایگاه موجب شد تا از ظرفیت استان در سطح کشور استفاده شود.