مسائل و مشکلات حقوقی فرزند خواندگی با حضور رئیس کل دادگاههای محاکم عمومی و رئیس دادگاه خانواده ، مدیر کل و معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کرمان ، معاونین و قضات شعبه های  خانواده در محل دادگستری کرمان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان با تشریح روند تشخیص صلاحت و عدم صلاحیت زوجین متقاضی فرزند اظهار داشت : بعد از واگذاری فرزند نیز ، شرایط و نحوه رفتار خانواده مورد بررسی قرار می گیرد .  

صادق زاده با تقدیر و تشکر از همکاری مناسب دستگاه قضاء با بهزیستی عنوان کرد : باید با تحقیق و ارائه برنامه های کاربردی در زمینه علت بروز آسیب ها در جامعه از شیوع و گسترش آسیب های اجتماعی پیشگیری کنیم.

وی با اشاره به ترخیص فرزندان پذیرش شده در مراکز بعد از 18 سالگی به ویژه فرزندان دختر گفت : فراهم کردن شرایط مناسب برای استقلال فرزندان دغدغه ای است که بهزیستی به تنهایی قادر به رفع این دغدغه نیست.

صادق زاده با اظهار نگرانی از افزایش آمار فرزندان بد سرپرست گفت : بدسرپرستی ، پدیده ای آسیب زا است که برای کاهش و رفع این پدیده و پی آمدهای آن باید برنامه های مناسب داشت.

مدیر کل بهزیستی استان کرمان عدم آگاهی افراد را زمینه ساز معضلات اجتماعی دانست و گفت : مراکز آموزش مهارت های زندگی به صورت دائمی و مستمر برای گروه های مختلف جامعه با هدف کاهش آسیب های اجتماعی  باید راه اندازی شود .  

ایشان با تاکید بر ضرورت پیشگیری از بروز پدیده ای چون خرید و فروش کودکان گفت : دستگاه قضا می تواند برای زوجینی که ادعا می کنند کودکی را یافته و خواستار صدور حکم قانونی هستند و همچنین خانواده هایی که فرزندان خود را در قبال دریافت پول واگذار می کنند چاره اندیشی شود .

مدیرکل بهزیستی با اشاره به بی مهارتی خانواده ها در تربیت فرزندانشان و غفلت پیش آمده در موضوع تعلیم و تربیت صحیح کودکان و نوجوانان گفت : مراکز دائمی آموزش مهارت های زندگی می توانند آموزش مهارت های زندگی را در بین خانواده ها و اقشار مختلف جامعه فراگیر کنند که بهزیستی با راه اندازی این مراکز گروه های هدف بهزیستی و در مراحل بعدی عموم مردم را در معرض آموزش قرار می دهد .