معاون اجتماعی ، دبیر ستاد مسکن و مشاور معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور به همراه نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی ، مدیر کل بهزیستی استان کرمان ، رئیس اداره بهزیستی سیرجان ، فرماندار و شهردار سیرجان از پروژه های 18 و 40 واحدی مسکن معلولین بازدید کردند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان مسعودی فرید معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در جریان بازدید با بیان اینکه تامین مسکن معلولین یکی از اهداف مهم بهزیستی می باشد گفت : سیاست های حمایتی سازمان بهزیستی برمبنای توانمندسازی گروه های هدف طراحی شده است .

عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان با اشاره به 387 واحد واگذار شده مسکن معلولین در سیرجان اظهار داشت : 149 واحد در دست احداث می باشد و همچنین 40 خانوار دو معلولیتی فاقد مسکن شهری نیز شناسایی شده است .