در آخرین روز از هفته بهزیستی وبه همین مناسبت رضا محمودی نسب معاون اداره حراست بهزیستی استان کرمان به عنوان نماینده بهزیستی سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه در شهرستان رابر بود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان در این مراسم رضا محمودی نسب با اشاره به فراهم شدن  زمینه به زیستن برای همه افراد جامعه به ویژه افراد دارای محدودیت گفت : هدف از تاسیس سازمان بهزیستی توجه به اقشار نیازمند جامعه وهمه کسانی است که بنا به گفته شهید فیاض بخش صدایشان به گوش کسی نمی رسد .

محمودی نسب در ادامه با تشریح خدمات متعدد بهزیستی در حوزه های اجتماعی ، توانبخشی و پیشگیری عنوان کرد : بهزیستی با ورود تخصصی در حوزه های مختلف برای رفاه سلامت اجتماعی در جامعه تلاش می کند .

وی با اشاره به ترویج فرهنگ پیشگیری اظهار داشت : به همت بهزیستی استان کرمان انجام مشاوره های ژنتیک پیش از ازدواج که در قالب برنامه ششم توسعه بصورت قانون در آمده است تا شاهد تولد فرزند معلول در آینده نباشیم .

معاون اداره حراست با تشریح اقدامات توانمندسازانه سازمان بهزیستی بیان کرد : کارفرمایان با به کارگرفتن افراد دارای معلولیت و نیازمند می توانند از تسهیلات کم بهره وحق بیمه کارفرمایی استفاده نمایند .