چهارمین مرحله از دورهای آموزشی با عنوان تاب آوری ویژه کارشناسان و مددکاران اجتماعی دفتر توانمند سازی خانواده وزنان 8 و 9 اسفندماه سالجاری در مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی برگزار شد.

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در مراسم افتتاحیه این دوره آموزشی عباس بلندی معاون امور اجتماعی در سخنای ضمن برشمردن تاثیرات خدمات مددکاری بر گروههای هدف از جمله بانوان تحت حمایت گفت : به تناسب تغییرات اجتماعی ، اطلاعات و دانش مددکاران باید به روز رسانی شود.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت ارتقاء سطح دانش و آگاهی مددکاران اجتماعی اظهار داشت : جوامع انسانی روز به روز در حال تغییر و تحول است و به موازات این تحول باید مددکاران اجتماعی نگاه علمی و تخصصی به مسائل خانواده ها و بانوان تحت حمایت داشته باشند

عباس بلندی خطاب به مددکارن اجتماعی ، با مقایسه بین نیازها و مطالبات انسانی و رشد علم و دانش بشری نسبت به 20 سال گذشته گفت : همانگونه که در مدیریت آخرین و جدیدترین روش مدیریت اقتضایی است در aو در برخورد با مراجعین اعمال مددکاری اقتضایی ضرورت است . به عبارتی مددکاران باید به تناسب شرایط واحوال گروه هدف اقدام عملی داشته باشند.

لازم به ذکر است این دوره آموزشی به مدت دو روزه و با حضور 43 نفر از کارشناسان و مددکاران اجتماعی شهرستانهای ارزوئیه ، رابر ، رفسنجان ، سیرجان ، شهربابک ، عنبرآباد ، کوهبنان و کرمان برگزارشد و دکتر علی دره کردی تاب آوری را به عنوان یک فرآیند آموزش دادند