جلسه هم اندیشی مدیران عامل مراکز شبه خانواده بهزیستی استان کرمان با حضور قائم مقام مدیر کل بهزیستی استان کرمان ، معاون امور اجتماعی ، رئیس اداره حراست بهزیستی کرمان و مدیران مراکز ، موسسات و خیریه ها به میزبانی موسسه خیریه بیت الکوثر زنگی آباد برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس بلندی قائم مقام مدیر کل بهزیستی در این جلسه  پیشگیری از آسیب ها و توانمدسازی گروه های هدف را از رسالت های مهم بهزیستی دانست و گفت : با آموزش های مدون و علمی در مراکز نگهداری فرزندان باید به استقلال آنان در جامعه بعد از ترخیص کمک نماییم .

محمود منصوری معاون امور اجتماعی بهزیستی استان با اشاره به افزایش آمار کودکان بدسرپرست اظهار دشت : باید برای توانمندسازی خانواده ها و القاء فرهنگ فرزند پروری در راستای تحقق حقوق کودکان طرح ها و برنامه های موثری ارائه شود .

وی با بیان اینکه خانواده های جایگزین برای فرزندان بدسرپرست و بی سرپرست بسیار مفید می باشد عنوان کرد : زندگی فرزندان مراکز در نهادی به اسم خانواده از طریق خانواده های جایگزین به شکل گیری شخصیت سالم و بهنجار آنان کمک می کند .