به همت دفتر امور آسیب دیدگان حوزه اجتماعی بهزیستی استان کرمان نشست یک روزه تخصصی بررسی شاخص های سلامت روان و نگرش به خودکشی با حضور روانشناسان و مددکاران در سالن اجتماعات فرمانداری سیرجان برگزار شد.

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان سیرجان در این جلسه تخصصی عباس بلندی معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کرمان به تشریح فعالیتهای اورژانس  اجتماعی پرداخت و در سخنانی گفت : باتوجه به شرایط فعلی جامعه ، نمی توان نسبت به مسائل اجتماعی به ویژه آسیبهای نوپدید بی توجه بود.
ایشان همکاری سازمانها در پیشگیری از شیوع آسیبهای اجتماعی را یک ضرورت اجتناب ناپذیر دانست و گفت : گرچه بهزیستی متولی مسائل اجتماعی از جمله آسیبها می باشد اما نیازمند همکاری تمامی سازمان های دولتی و غیر دولتی می باشد.
لازم به ذکر است دراین نشست تخصصی اساتید به سخنرانی در زمینه شاخص های سلامت روان ، تعهد به زندگی و نگرش به خودکشی پرداختند. و به پرسش مددکاران و روانشناسان پاسخ داده شد .