به همت دفتر شبه خانواده معاونت امور اجتماعی بهزیستی استان کرمان و در راستای ارتقاء سطح آگاهی و مهارت های زندگی در زمینه رفتار با فرزندان ، سومین دوره آموزشی با عنوان ارتقاء سطح علمی ، فرهنگی ، اجتماعی خانواده ها با حضور بیش از 400 زوج فرزند پذیر و متقاضی فرزند خواندگی ، معاون امور اجتماعی بهزیستی و جمعی از کارشناسان در ر سالن اجتماعات شهید نشاط بهزیستی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در آغاز این جلسه  محمود منصوری معاون امور اجتماعی با قدردانی از حضور خانواده ها  در اینگونه دوره های آموزشی ، این استقبال را نتیجه علاقه خانواده در موضوع نحوه رفتار با کودکان دانست و این نگاه را مثبت ارزیابی کرد.

وی با توصیف اینکه حضور فرزند در خانواده ، بنیان خانواده را محکم می کند ؛ افزود : سرمایه گذاری برای یادگیری و اطلاع از اصول فرزند پروری  ضروری و مهمترین عامل در پیشگیری از مسائل و آسیب های اجتماعی  است که در آینده یک زندگی ممکن است خانواده را تهدید کند.

گفتنی است در این دوره آموزشی مهدیه حیدری نژاد ، محمد صالح محسنی ، احمد حسن زاده و مهرناز سعید به تشریح اصولی از فرزند پروری – نحوه رفتار با فرزند و موضوعات حقوقی پرداختند.